Björn Hjelmskog, VD

Lars Hjelmskog

Tomas Hjelmskog

Med mångårig erfarenhet av skadereglering och försäkrings-verksamhet i ledande befattningar.

Knuten till Trafikskadetjänst efter några års försäkrings-verksamhet och ekonomistudier

Tomas medverkar i företaget efter många år som sjuksköterska i England och Sverige.

 

tomas@trafikskadetjanst.se

08 - 646 7048 (dir)

070 - 672 7827

 

08 - 646 7043 (dir)
070-600 1287

lars@trafikskadetjanst.se


08 - 646 7041 (dir)

070 - 600 9995

 

Anders Landegren
Marknadskontakter

Bo Bigert
Mälardalen

Olov Eklund
Sydvästra Sverige

anders.landegren@gmail.com

 

070 - 789 2038

bo.bigert@trafikskadetjanst.se

 

070 - 306 8559

 

olov.eklund@mhmail.se

 

070 - 847 3490

Jennifer Hjelmskog
Ekonomi

KONTAKTA OSS

Tel: 08-646 7040

Fax: 08-603 8838

 

ADRESS

Trafikskadetjänst

Prästkragevägen 6

148 71 Sorunda

E-POST

help@trafikskadetjanst.se