Rutiner vid skada

Skadeanmälan

Skaderapport

Rutiner vid skada

 

OBLIGATORISKA UPPGIFTER ATT RAPPORTERA TILL OSS

  • Notera datum för händelse/upptäckt av skada
  • Notera adress/plats där skadan inträffat
  • Ta fotografier av skadans omfattning
  • Notera bankgiro eller postgiro (som inte kräver OCR) för att motta ersättning
  • Notera aktuell fakturaadress för det skadade objektet
  • Skicka informationen till Trafikskadetjänst
    • Maila till help@trafikskadetjanst.se, eller
    • Skicka till Trafikskadetjänst, Prästkragevägen 6, 148 71 Sorunda

 

BESTÄLL REPARATION AV SKADAN

 

RAPPORT

Trafikskadetjänst skickar rapport med skadenummer till respektive förvaltare och startar handläggningen genom polisanmälan om fordonet är okänt.

 

REPARATIONSKOSTNADER

Underlag för kostnader till följd av skadan mailas till help@trafikskadetjanst.se eller postas.

 

SKADEERSÄTTNING

Efter skadans slutreglering skickar vi en specifikation av skadeersättning som då utbetalas till önskat konto med önskad referens. Det är idé att anlita Trafikskadetjänst om kostnaderna beräknas bli större än 4 000 kronor med känt fordon eller om kostnaderna blir större än 6 000 kronor med okänt fordon (självrisk vid okänt fordon).

 

PRESKRIPTION

Påkörningsskador som inträffat under de senaste tre åren ger rätt till ersättning.

 

ARVODE

Avtalet kostar inget. Vårt arvode debiteras i samband med slutreglering och redovisning av skadeersättning. För ärende som av något skäl inte ger rätt till ersättning debiteras inget arvode.

 

 

KONTAKTA OSS

Tel: 08-646 7040

Fax: 08-603 8838

 

ADRESS

Trafikskadetjänst

Prästkragevägen 6

148 71 Sorunda

E-POST

help@trafikskadetjanst.se