Våra tjänster

 

Vi avlastar er administration genom att dokumentera skadan, kostnadsberäkna den, göra polisanmälan, anmäla till försäkringsbolaget och bevaka ersättningsfrågan för er räkning. Vi åtar oss även upphandling av reparationsarbeten. Ett telefonsamtal till oss är allt som behövs när exempelvis ett trafikljus blivit nedkört, en garageport eller husfasad blivit intryckt eller en grind eller belysningsstolpe blivit demolerad. Vi rycker ut till skadeplatsen, fotograferar och antecknar skadans utseende, omfattning och eventuella spår. Vår insats gör det möjligt att snabbt åtgärda skadan. Vi vet att dessa kostnader i många fall belastar företag och kommuners underhållsbudget. Skälen till detta kan vara brist på tid och kompetens eller att hanteringen av dessa ärenden är för omständlig.

 

 

Skadeersättning

 

Under förutsättning att en korrekt utredning kan presteras så har den drabbade rätt till skälig ersättning för skadad egendom. Från skadekostnaden avgår en självrisk som vid varje skada motsvarar 5 procent av gällande prisbasbelopp. Gällande regler om preskription innebär att skador som upptäckts under de senaste tre åren kan ge rätt till ersättning

 

 

Samarbetsavtal

 

Ert avtal med oss är vår fullmakt att företräda era intressen hos Polismyndigheten, försäkringsbolagen och vid övriga kontakter som kan krävas för att återställa egendomen efter trafikskadan. Om ni vill så kan avtalet även gälla inventering av inträffade skador i era områden. Vi åtar oss också att rondera för att skador ska kunna upptäckas så snart som möjligt. Ett avtal med oss innebär inga fasta kostnader. Det ger er möjlighet att anlita oss när ni vill. När ett uppdrag överlämnas till oss tillämpar vi ett fast pris per ärende som är oberoende av skadans omfattning

 

 

KONTAKTA OSS

Tel: 08-646 7040

Fax: 08-603 8838

 

ADRESS

Trafikskadetjänst

Prästkragevägen 6

148 71 Sorunda

E-POST

help@trafikskadetjanst.se